Вивчення англійської мови в Бузівській школі

Вивчення англійської мови в Бузівській школі

З 14.03 по 18.03 2016 р. учителем англійської мови  Сердечною С.О. було проведено тиждень англійської мови.
Вивчення англійської мови – процес складний, але багатогранний і цікавий. Але варто замислитись, що саме англійська мова є  засобом спілкування між людьми різних національностей. Оволодіння іноземною, а саме англійською мовою є потребою часу. Під час вивчення англійської мови ми знайомимось з традиціями і звичаями інших народів та переконуємось у неповторності власної української культури.
Метою проведення тижня англійської мови є удосконалення знань, вмінь та навичок отриманих на уроках англійської мови, розширення світогляду та ерудиції учнів; розвиток їх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків; виховання любові й шанування людей свого рідного краю і країни, мова якої вивчається, а також формування вміння концентрувати увагу, логічно викладати думки, заохочувати учнів до роботи над собою; виховувати інтерес до вивчення англійської мови.
У понеділок  на лінійці було оголошено план на тиждень , а також учні учні 9-11 класів взяли участь у  заочній подорожі англомовними країнами.  Переможці – учні 10  класу  . Учням була надана можливість за допомогою інформаційних технологій представити англомовну країну. Метою заходу було навчити учнів через Інтернет знаходити потрібну інформацію та вміння захищати свої роботи, використовуючи вивчений лексичний матеріал в усному мовленні.
У вівторок було проведено свято «АВC  party» для учнів 2-4 класів Метою заходу було  розвивати інтелектуальні, мовленнєві та творчі  здібності учнів; формувати позитивну мотивацію до вивчення англійської мови; повторити  та закріпити  вивчений матеріал; вчити дітей колективній діяльності, співпраці.
В ході проведення свята учні повторили алфавіт, лексику тем «Кольори», «Тварини», «Числівники», «Пори року.Місяці».
У ході заходу дітям було запропоновано такі завдання:
-знайти заховані літери;
-поставити літери в алфавітний порядок;
– дешифратор;
-рольова гра «В зоопарку». Свято пройшло цікаво, діти залюбки виконували завдання. Кращими, згуртованішими були учні 2 класу.
«Подорож до країни англійської мови» серед учнів 6-7 класів. Учні були поділені на команди. Завдання охоплювали увесь вивчений матеріал і діти з цікавістю виконували усі поставлені перед ними завдання. Метою цього заходу було формування в учнів позитивного ставлення до англійської та виховання в учнів почуття відповідальності. Перемогу, з відривом в 1 бал отримали учні 7 класу.
У четвер була проведена лінгвістична гра «English is fun» серед учнів 8-101 класів. Метою даного заходу було узагальнити уміння та навички учнів з вивченого матеріалу, розширити лінгвістичний кругозір учнів, розвивати інтелектуальні здібності учнів за допомогою гри. Учні із задоволенням виконували цікаві завдання та намагалися бути кращими. За допомогою ігор учні вдосконалювали навички читання, аудіювання та говоріння, розвивали логічне мислення, пам’ять та увагу.
Крім того, учні навчалися співпрацювати в командах для досягнення спільної мети, а також конкурентоспроможності та впевненості у своїх силах та знаннях. Мета заходу була максимально досягнута.
Приємно усвідомлювати,що учні цікавляться краєзнавчим матеріалом. Учні взяли участь у країнознавчій вікторині. Переможцями стали учні : 10 клас – Приходько Вікторія, Труханова Тетяна,8  клас –Абрамян Крістіна, Мелконян Марина .
Підведено  підсумки  тижня. .
Головною метою проведення тижня було підвищення мотивації серед учнів до вивчення іноземної мови в школі, розвинути в учнів навички слухання та говоріння іноземною мовою, розвинути в учнів інтерес до творчості, розвинути в учнів логічне мислення та пам’ять.
Мета була досягнута, адже учні отримали естетичне задоволення, поглибили знання з іноземної мови та спробували свої сили у різноманітних конкурсах.
Всі переможці та активні учасники заходів були нагороджені грамотами та солодкими подарунками. Найкращі знавці англійської мови у кожному класі отримали спеціальні призи .

Дякуємо учням школи за активну участь у проведенні тижня. Бажаємо й надалі перемагати та показувати гарні результати!!!

Популяризація вивчення англійської мови в Новопетрівській школі

Популяризація вивчення англійської мови в Новопетрівській школі

З 08 лютого по 12 лютого 2016 року в школі було проведено Тиждень англійської мови. Тематика заходів відповідала віковим особливостям, рівню мовної підготовки учнів. Проведені ряд заходів, а саме:

1. Вступне засідання лінгвістичної бригади. (5 – 6 класи);

2. Урок-гра «Englishisfun» (1 – 4 класи);

3. Перегляд мультфільмів «Русалонька» і переклад його англійською мовою (2- 3 класи);

4. Конференція «Захист довкілля» (9 – 11 класи);

5. Конкурс читців віршів англійською мовою (2 – 7 класи);

6. Конкурс стінгазет «Learkabou the UK»;

7. Свято казки (1 – 5 класи);

8. Інтелектуальна гра «I love Great Britain» (6 – 7 класи).

Cincopa WordPress plugin

Саламаха Валентина Сергіївна

Саламаха Валентина Сергіївна

В. о. начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Магдалинівської районної державної адміністрації

 

Дата народження 06.06.1966 року

Освіта вища, Дніпропетровський державний університет імені О. Гончара, механіко-математичний факультет

Спеціальність за дипломом: «Математик. Викладач.»

Сфера професійних інтересів:

 • Організація роботи методичного кабінету.
 • Інформаційно-консультативне обслуговування керівників закладів освіти та педагогічних працівників.
 • Участь в організації діяльності експериментальних майданчиків.
 • Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду вчителів району.
 • Організація безперервного удосконалення фахової освіти, кваліфікації педагогічних, керівних кадрів.
 • Контроль за проведенням в загальноосвітніх закладах району державної підсумкової атестації.
 • Організація і проведення: методичних об’єднань директорів загальноосвітніх навчальних закладів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, нарад керівників, предметних м/о.
 • Координація проведення в районі Всеукраїнських інтерактивних конкурсів з природничо-математичних дисциплін.

 

Професійне кредо:

 «Знань ніколи не буває багато, а вчитись ніколи не пізно»

Коваль Олександр Ігнатович

Коваль Олександр Ігнатович

Методист районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації з питань виховної роботи

 

Дата народження 10.12.1971 року

Освіта вища, Криворізький педагогічний інститут, природничий факультет

Спеціальність за дипломом: «Учитель географії»

Сфера професійних інтересів:

 • Керівництво відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту та структурними підрозділами.
 • Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів освіти.
 • Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
 • Здійснення у межах своєї компетенції контролю за роботою закладів освіти району.
 • Забезпечення функціонування навчальних закладів району.
 • Організація навчально-виховного процесу в підпорядкованих закладах освіти.
 • Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації та освітніх установ району.
 • Проводить колегії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
 • Проводить аналіз стану підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розроблення програм розвитку педагогічної освіти.
 • Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів в межах своєї компетенції та навчальних закладів району щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.
 • Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

Професійне кредо:

 «Не витрачайте свій час в марній боротьбі за досконалість, просто прагніть робити все якнайкраще»

Шевченко Наталя Олександрівна

Шевченко Наталя Олександрівна

Методист районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Магдалинівської райдержадміністрації

 

Дата народження 07.02.1966 року

Освіта вища, Криворізький державний педагогічний інститут, природничий  факультет

Спеціальність за дипломом: «Учитель біології»

Сфера професійних інтересів:

 • Кадрове забезпечення навчальних закладів району;
 • Ведення електронної статистичної звітності;
 • Забезпечення курсової перепідготовки педагогічних працівників району;
 • Супровід самоосвітньої діяльності керівників закладів освіти;
 • Забезпечення поточного та перспективного планування потреби в кадрах;
 • Підготовка резерву керівних кадрів;
 • Забезпечення проведення атестації в загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладах району;
 • Організація роботи по підготовці випускників ЗОШ до вищих педагогічних навчальних закладів шляхом надання цільових направлень;
 • Ведення статистичної звітності по кадрових питаннях;
 • Здійснення контролю за дотриманням працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • Ведення кадрової документації працівників відділу освіти, керівників ЗОШ, ДНЗ та ПНЗ;
 • Здійснення військового обліку працівників відділу освіти, керівників ЗОШ, ДНЗ та ПНЗ;
 • Забезпечення контролю за діяльністю шкіл, які курирую;
 • Робота методичного об’єднання вчителів географії та економіки;
 • Проведення міжнародного конкурсу юних знавців природи «Геліантус».

 

Життєве кредо 

«Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення –

запорука життєвого успіху»

 Педагогічне кредо

«Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом»                                                                                                                                                                      Л.Костенко

Спичак Євген Володимирович

Спичак Євген Володимирович

Методист з інформаційно-комунікаційних технологій районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Магдалинівської райдержадміністрації

 

Дата народження 02.12.1987 року

Освіта вища, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, фізико-математичний факультет

Спеціальність за дипломом: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики»

Сфера професійних інтересів:

 • Інформаційне забезпечення навчального процесу в районі
 • Ведення електронної статистичної звітності
 • Підтримка проекту «КУРС: Освіта»
 • Підтримка сайтів на освітньому порталі «Класна оцінка»
 • Забезпечення реєстрації абітурієнтів на пробне та основну сесію ЗНО
 • Робота методичного об’єднання вчителів інформатики
 • Проведення міжнародного конкурсу юних знавців інформатики «Бобер»

 

Педагогічне кредо:

“Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві!”


Ш. О. Амонашвілі

Кравчук Світлана Іванівна

Кравчук Світлана Іванівна

Методист РМК відділу ОСМС РДА – відповідальна особа з питань здійснення науково-методичного забезпечення викладання предмету «Захист Вітчизни», фізична культура, предметів суспільно-гуманітарного циклу (людина і світ, основи філософії історія та правознавство, Європейський вибір України) у загальноосвітніх навчальних закладах району (згідно з посадовою інструкцією).

Відповідальна за організацію цивільного захисту у школах району.

 

Дата народження 03.08.1966 року

Освіта вища, Криворізький державний педагогічний інститут, природничий факультет

Спеціальність за дипломом: учитель біології та хімії

Сфера професійних інтересів:

 • Організація та проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів району та участь у обласних;
 • Здійснення контролю і координація організації навчально-виховного процесу у Жданівській ЗОШ І-ІІІ ст., Пролетарській ЗОШ І-ІІІ ст., Радянській ЗОШ І-ІІІ ст., Котівській ЗОШ І-ІІІ ст., ДЮСШ;
 • Організація та проведення навчальних військово-польових зборів та стрільб юнаків 11 класів ЗНЗ району;
 • Здійснення контролю і координація організації проведення місячників з цивільного захисту в ЗНЗ району, навчання керівного та с особового складу невоєнізованих формувань ЗНЗ та ДНЗ, відділу ОСМС на курсах в навчальних центрах з ЦЗ;
 • Координація роботи освітніх округів, створених за участю навчально-виховних закладів району;
 • Контроль виконання планів роботи районних методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу, фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни»;
 • Організація роботи відділу ОСМС із зверненнями громадян;
 • Аналіз на основі проведення моніторингових досліджень стану навчально-виховної діяльності в освітніх установах і розробка пропозицій щодо підвищення їх ефективності;
 • Подання статистичної звітності за результатами діяльності з питань, згідно посадових обов’язків;
 • Координація проведення районних предметних конкурсів, олімпіад з історії, правознавства, фізичної культури,  обласних та міжнародних конкурсів з історії «Лелека», з правознавства «Кришталева сова», з фізичної культури «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу», Всеукраїнських конкурсів «Олімпійський рух: історія та сьогодення», тощо.

 

Педагогічне кредо:

«Як ніхто не може дати іншому того, чого не має сам,

так не може розвивати, виховувати та навчати інших той,

який сам не є розвиненим, вихованим і освіченим».

 (А. Дістервег)

Гноєва Олександра Михайлівна

Гноєва Олександра Михайлівна

Відповідальний   за  координацію   та  проведення   моніторингових досліджень якості  освіти,  за  координацію  та  проведення  І,  ІІ  та  ІІІ турів  Всеукраїнських  учнівських  предметних  олімпіад  районного  методичного  кабінету  відділу  освіти,  сім’ї,  молоді  та  спорту  Магдалинівської  райдержадміністрації

 

Дата  народження  26.02.1954 року

Освіта вища,  Слов’янський  державний  педагогічний  інститут

Спеціальність за дипломом: «Педагогіка   та методика  початкового  навчання. Російська  мова  та  література »

Сфера професійних інтересів:

 • Координація та  проведення  І,  ІІ та ІІІ турів  Всеукраїнських  учнівських  предметних  олімпіад
 • Координація та  проведення  моніторингових  досліджень  якості  освіти
 • Підтримка експериментальної  діяльності  навчальних  закладів «Створення  системи  розвитку  аксіосфери  особистості  на  засадах  традиційних  духовних  цінностей»
 • Висвітлення у  пресі  роботи  відділу  освіти,  сім’ї,  молоді  та  спорту
 • Організація харчування  школярів
 • Медичне забезпечення  школярів  та  вихованців  дошкільних  навчальних  закладів
 • Дотримання державних  санітарних  правил  і  норм  влаштування,

утримання загальноосвітніх  та  дошкільних  навчальних  закладів  району

 • Робота методичного  об’єднання  вчителів  курсу  «Основи  здоров’я»
 • Вдосконалення системи  роботи  учителів  з  обдарованими  дітьми  навчальних  закладів  району

 

Моє  педагогічне кредо:

 • Щирість, відкритість,  довіра!
 • Професіоналізм, повага,  принциповість!

Основне  завдання :

       Допомогти  творчим  учителям  та  талановитим  дітям  реалізувати  себе  в  суспільстві.

Максімова Юлія Володимирівна

Максімова Юлія Володимирівна

Методист з бібліотечних фондів, психологічної служби, вивчення української мови  та літератури районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Магдалинівської райдержадміністрації

 

Дата народження 18.06.1960 року

Освіта вища, Запорізький державний педагогічний інститут, педагогічний факультет, 1981

Спеціальність за дипломом: «Педагогіка та психологія (дошкільна)»

Кваліфікація: «Викладач педагогіки та психології.  Методист з дошкільного виховання».

Сфера професійних інтересів:

 • Робота психологічної служби, мобільного соціально-психологічного консультпункту
 • Координація проведення конкурсу професійної майстерності «Учитель року», всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
 • Координація проведення інтерактивних мовознавчих конкурсів «Соняшник», «Патріот»
 • Робота методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, шкільних бібліотекарів, практичних психологів
 • Організація та проведення І та ІІ  турів  Всеукраїнських  учнівських  предметних  олімпіад з української мови, педагогіки та психології
 • Проведення моніторингових  досліджень  якості  освіти з української мови
 • Проведення всеукраїнських мовних конкурсів ім. Петра Яцика, ім. Тараса Шевченка
 • Діяльність шкільних бібліотек, забезпечення підручниками, інвентаризація підручників у програмі “Шкільний підручник”
 • Підтримка експериментальної  діяльності  Казначеївської ЗОШ І-ІІІ ст. «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»
 • Здійснення контролю і координація організації навчально-виховного процесу в Дмухайлівській ЗОШ І-ІІІ ст., Казначеївській ЗОШ І-ІІІ ст., Чернетчинській ЗОШ І-ІІІ ст., Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ст

 

Педагогічне кредо:

“Єдина справжня розкіш –  це розкіш людського спілкування”

А.Сент-Екзюпері

Приймак Людмила Іванівна

Приймак Людмила Іванівна

Методист з питань дошкільної освіти районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Магдалинівської райдержадміністрації

 

Дата народження 14.04.1958 року

Освіта вища, Криворізький державний педагогічний інститут, 1990

Спеціальність за дипломом: «Педагогіка та методика початкового навчання»

Кваліфікація: вчитель початкових класів

Сфера професійних інтересів:

 • Забезпечення дотримання державних стандартів щодо змісту освіти та умов утримання вихованців у дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) району
 • Організація навчально-методичного забезпечення дошкільних навчальних закладів
 • Планування, організація та здійснення методичної роботи різних видів і форм, спрямованих на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників ДНЗ
 • Діагностування ефективності методичної роботи з педкадрами в ДНЗ району
 • Створення умов для впровадження в практику роботи ДНЗ передових педагогічних технологій, ведення картотеки перспективного педагогічного досвіду вихователів ДНЗ
 • Забезпечення Е-реєстрації дітей для зарахування в ДНЗ
 • Ведення статистичної звітності ДНЗ
 • Забезпечення виконання плану проведення державної атестації ДНЗ району

 

Педагогічне кредо:

«Дитина – це не посудина, яку треба заповнити, дитина – це факел, який треба запалити»

Життєве кредо:

 «Найбільша радість для вчителя – коли похвалять його учня.  А ти сам лише до тих пір здатний сприяти освіті інших, поки продовжуєш працювати над своєю сам»